Naval  Combat  Demolition  Unit  NCDU

 

 

Dne 6. června 1943 byla ve Fort Pierce na Floridě byla založena škola Naval Combat Demolition Unit NCDU vedená Lieutenant Commanderem Draper Kauffmanem. Ten shromáždil dobrovolníky ze školy pro odstraňování bomb a min ve Washingtonu DC a další dobrovolníky ze školy v Camp Peary u Williamsburgu ve Virginii z Civil Engineering Corps a Naval Construction Corps – Seabees. Těmito muži naplnil první třídy výcviku.

 

Drapper Kauffman

 

Fort Pierce 1943

 

Kauffman byl zakladatelem slavného, ale proklínaného pekelného týdne "Hell Week". Šlo o intenzivní výuku, která zůstává základním prvkem i v současném vzdělávacím programu Basic Underwater Demolition / SEAL BUD/S. Do konce roku 1943 ze školení ve Ft. Pierce odstoupilo z výcviku mezi 65 - 75% frekventantů, podobná část jako v současné BUD/S.

 

průběh výcviku na Floridě

 

 

 

 

Kauffman také během druhé světové války založil podvodní demoliční týmy UDT v TichomoříUDT byly vytvořeny v prosinci 1943, zatímco Kauffman samotný byl ještě ve Fort Pierce.  Svůj post ve Fort Pierce opustil až v dubnu 1944, aby se stal velícím důstojníkem UDT-5 v Maui na Hawaji.

 

NCDU

 

Každý NCDU byl složen z jednoho důstojníka a pěti poddůstojníků, aby tvořily jednu lodní posádku. První třídy NCDU absolvovaly zkoušky v září 1943. Po několika měsících tvrdého tréninku s primárním důrazem na demolici překážek ponořených v mělkých vodách pláží. Sedm jednotek bylo zařazeno do třetí a páté flotily v Pacifiku, tři jednotky šly do osmé flotily ve Středozemním moři a pouze jedna jednotka byla odeslána do Anglie. V dubnu 1944 bylo staženo celkem 34 NCDU týmů ze svých původních lokalit umístění a byly přesunuty do Anglie, kde se započaly přípravy na operaci obojživelného vylodění spojeneckých vojsk v Normandii – operace Overlord.

 

NCDU - 114

 

NCDU - 127

 

 

Den D – krvavý písek v Normandii

 

Pro útok na Normandii byl každý šestičlenný NDCU tým rozšířen třemi námořníky US Navy, kteří byli staženi ze Skotska, aby byli při vylodění nápomocni členům týmů NCDU. Výsledné devítičlenné týmy NCDU byly později ještě spojeny s ženisty US Army a vytvořili tak 13-ti členné útočné týmy.

 

Během vylodění v Normandii dne 6.6.1944, utrpěly týmy NCDU 37 mrtvých a 71 zraněných, což bylo 52% z celkového počtu nasazených vojáků a tím se D-Day stal nejkrvavější den v historii Naval Special Warfare. Z tohoto celkového počtu obětí ale nebyl nikdo, kdo by podlehl či utrpěl zranění z důvodu nesprávného zacházení s výbušninami. Týmům NCDU operujícím na pláži Omaha Beach byla udělena vyznamenání Presidential Unit Citation, jedna z pouhých tří, které byly uděleny k příležitosti vylodění v Normandii. Muži na pláži Utah pak obdrželi nižší vyznamenání Navy Unit Commendation, vyznamenání, které bylo tento krvavý den také udělováno.

 

 Ernie Corvese - uprostřed

první spojenec, který vkročil na pobřeží Normandie

na pláži Omaha Beach

 

Ernie Corvese

 

Invaze z Jižní Francie

 

Členové NCDU týmů byli zapojeni do bojů také mimo Normandii. Zúčastnili se invaze do Jižní Francie v srpnu 1944 během operace s kódovým označením ANVIL, později DRAGOON. Několik NCDU týmů z pláže Utah byly doplněny novými jednotkami z Fort Pierce a podílely se na posledním obojživelném útoku války v Evropě. Jakmile byly operace v Evropě ukončeny, všichni vyškolení muži z Fort Pierce byli posláni do bojů v Pacifiku a byli přiděleni k podvodním demoličním týmům UDT.

 

Muži z týmů NCDU významně přispěli k úspěchům ve válce v Evropě. Tyto  jejich zásluhy jsou často upozaďovány úspěchy týmů UDT v Pacifiku. V některých historických pramenech je uváděno, že v Normandii a Jižní Francii operovaly týmy UDT, ale v průběhu druhé světové války byly UDT týmy nasazeny pouze v Pacifiku.

 

Nová Guinea, NCDU - 2

rok 1944

Frank Kaine - uprostřed

 

Navíc někteří autoři historických publikací často označují muže z jednotek NCDU jako "žabí muže, ale oni byli cvičeni převážně v základním plavání a fyzické připravenosti a kondici. Muži nosili klasické plné polní a učili se pracovat tajně v noci před vyloděním broděním v příboji a pokládání výbušnin na překážky z gumových člunů.

 

 

Mac Arthurovi žabí muži

 

Mnoho z prvních vyškolených týmů NCDU z Fort Pierce byly nasazeny v operacích Pacifiku. NCDU-1 šel v srpnu 1943 na Aljašku a účastnil se operací na Aleutských ostrovech. Bylo to ve skutečnosti dříve, než byl ukončen jejich formální výcvikový turnus. Aleutské ostrovy byly tehdy součástí území Aljašky. Následně byly převeleny na Waimanalo na Hawaji, kde byly spojeny s provizorním týmem UDT-1.

 

NCDU-2, NCDU-3, NCDU-19, NCDU-20, NCDU-21, a NCDU-24 byly nasazeni v jihozápadním Pacifiku a zůstaly spolu po celém trvání války - týmy NCDU nebyly nikdy zahrnuty do týmů UDT. LT Frank Kaine byl velícím této skupiny, která se později stala  známá jako "MacArthurovi žabí muži".

 

NCDU - 19

 

NCDU-4 a NCDU- 5 byly také nasazeny do jihozápadního Pacifiku. Byli prvními muži z Fort Pierce, kteří byli skutečně odhodláni bojovat v Pacifiku, když operovali se 4. USMC na Green Island a Emirau Island v Bismarckově souostroví v jižním Pacifiku na Nové Guineji. Tito muži se nakonec se vrátili na Havaj a byli přeřazeni k UDT.