Office  of  Strategic  Services

Maritime  Unit  OSS-MU

 
 
     
 
 
 

Office of Strategic Services  OSS

 

Dne 13. června 1942 byl v USA vytvořen Úřad strategických služeb – Office of Strategic Services  OSS. Šlo o válečnou zpravodajskou agenturu – službu a předchůdce Ústřední zpravodajské služby CIA. OSS byla vytvořena za účelem koordinace špionážní činnosti v týlu nepřítele v rámci odvětví ozbrojených sil. Další úkoly OSS zahrnovaly použití propagandy, podvratné činnosti a poválečné plánování.

 

 

OSS při nácviku seskoku v Asii

 

OSS při výcviku střelby

 

 

Po dobu trvání druhé světové války OSS prováděli mnoho činností a úkolů jako bylo shromažďování zpravodajských informací o špionáži, provádění sabotáží, vedení propagandistické války, organizaci a koordinaci protinacistických odbojových skupin v Evropě. Dále OSS poskytovali vojenský výcvik pro anti-japonské partyzánské hnutí v Asii. Na vrcholu svého vlivu v průběhu druhé světové války OSS zaměstnávali téměř 24.000 lidí.

 

podřízené složky OSS

 

Censorship and Documents

Research & Analysis

Field Experimental Unit

Secret Inteligence

Foreign Nationalities

Special Operations

Maritime Unit

Special Projects

Morale Operations Branch

X-2 Counterespionage

Operatioanl Group Command

 

 

Detachments

 

OSS Detachment 101: Burma

OSS Detachment 202: China

OSS Detachment 303: New Delhi, India

OSS Detachment 404: attached to British South East Asia Command in Kandy, Ceylon        

OSS Detachment 505: Calcutta, India

 

 

Christian James Lambertsen

 

V roce 1939 vyvinul mladý americký lékař Christian J. Lambertsen speciální kyslíkový dýchací přístroj pro potápění s uzavřeným okruhem odvodu bublin. Během války nazýval vynález dýchacím přístrojem a těsně po válce získal přístroj na pár let název Lambertsen Amphibious Respiratory Unit LARU. Nakonec v roce 1952 byl dýchací přístroj přejmenován na Self Contained Underwater Breathing Apparatus SCUBA. Svůj vynález nejprve nabídnul US Navy, která jeho přístroj odmítla. Posléze v roce 1942 Lambertsen demonstroval svůj přístroj pro OSS v hotelovém bazénu ve Washingtonu DC. OSS si koncept od Lambertsena nejen koupili, ale také si najali samotného Lambertsena, aby vedl školící program a pracoval na rozvojových metodách soběstačného potápění. Rostoucí válečné zapojení OSS s pobřežní infiltrací a pobřežní sabotáží nakonec vedl k vytvoření nové námořní potápěčské jednotky OSS - Maritime Unit.

 

Christian J. Lambertsen

 

 

Christian J. Lambertsen s nasazeným přístrojem

 

 

 

Maritime Unit

 

Posláním námořní jednotky OSS bylo infiltrovat agenty a jejich zařízení mořskou cestou, provádět podvodní sabotáž a rozvíjet specializované povrchové a podpovrchové zařízení sloužící v oblasti moře a řek. Námořní jednotky MU vznikly z požadavku oddělení zvláštních operací Special Operations SO na mořský výcvik, kde se ukázalo, že OSS potřebuje specializovanou obojživelnou schopnost. Personál Marine Corps, Navy, Army i pobřežní hlídky, pomohl jednotku speciálních operací námořních schopností MU propagovat.

 

 

MU jednotky byly nasazeny do několika kampaní. Ve Středozemním moři to byla skupina najatých řeckých dřevěných rybářských plavidel zvaných caiques a těmi byly podporovány skryté operace OSS v Albánii, Řecku a Jugoslávii. Po tom, co se Itálie vzdala, MU a San Marco Battalion - elitní italská speciální operační námořní jednotka, operovaly společně proti Němcům. Na Dálném východě MU společně působili s operační skupinou Operational Group OG, kde napadali japonské síly na Arakanském pobřeží Barmy. Společně prováděli průzkumné mise na pobřeží, jenž bylo v japonském držení a často pronikali operace i několik kilometrů deltami řek do nepřáteli obsazeného vnitrozemí.

 

 

dvoumístné kajaky MU jednotek

 

MU byl průkopníkem zvláštních operací. Kromě toho, že šlo o rané síly námořního válčení, tak se v MU vyvíjelo a používalo mnoho inovativních zařízení jako byly rychlé nafukovací lodě typu surfboard, dvoučlenné kajaky, miny přichytávací k trupu lodi pod čárou ponoru atd.. Velkým průkopníkem v oblasti potápění byl Lambertsenův LARU a SCUBA dýchací přístroj, který umožnil plavcům zůstat pod vodou po dobu i několika hodin a přiblížit se k cíli hlavně nepozorovaně, protože přístroj nevydával žádné vzduchové bubliny. Laru byl později upraven a jeho technologii používalo US Army, US Navy i NASA. Škola podvodních speciálních operací na ostrově Key West na Floridě - Special Forces Underwater Operations School, která se stala domovem námořních speciálních operací, dodnes čerpá z kořenů námořní jednotky MU a doktor Christian Lambersten je dodnes považován za otce speciálních podvodních operací.

 

 

 

skafandr pro potápění ve větších hloubkách