Unit  Level  Training

 
 

Druhá fáze Work-Up se nazývá Unit Level Training ULT. Jde o 6 měsíců dlouhý blok, kde bojové seskupení Task Unit nacvičuje působení v oblastech základního působení –

 

Land Warfare / polní válčení

Close Quarters Combat / boj v uzavřených prostorech

Urban Warfare / městský boj

Maritime Interdiction / námořní zásahy

Combat Swimmer / bojové plavání

Long Range Interdiction / zásahy na dlouhé vzdálenosti

Air Operations / vzdušné operace

Special Reconnaissance / speciální průzkum

Maritime Operations / námořní operace

Advanced Marksmanship – Havy Weapons / pokročilé střelectví - těžké zbraně