Squadron  Integration  Training

 
 

Třetí fáze Work-Up se nazývá Squadron Integration Training SIT. Tato fáze je poslední 6 měsíců dlouhý blok, kde bojové uskupení Task Unit provádí výcvik v těchto oblastech -

 

pokročilý výcvik integrující všechny podpůrné složky s velením na všech úrovních flotily s označením N-kódy N1-N8

Special Boat Squadrons / jednotky speciálních lodí

Medical teams / lékařské týmy

EOD / pyrotechnici

Interpreters / tlumočníci

Intelligence / zpravodajské služby

Cryptological Support Teams / šifrovací podpůrné týmy

 

Finální certifikační cvičení Certification Exercise CERTEX se provádí s celým SEAL Team při synchronizované operaci Task Unit pod záštitou pracovní skupiny Task Group. Po úspěšném absolvováním CERTEX,  je nový plně vyškolený operátor Navy SEAL nasazen do své první operační mise dlouhé 6 - 10 měsíců  .....  Hooyah !!!