SEAL  Qualification  Training

 
 

SEAL Qualification Training SQT je 26 týdnů dlouhý výcvik, který má za úkol řadového bojovníka NSW se všeobecnými znalostmi ještě více zdokonalit.  Jde o další pokročilý stupeň taktického výcviku, který se již ztotožňuje s praktickými postupy práce a života jednotek SEAL týmu. Výcvik se specializuje na boj v uzavřených prostorech Close Quarters Combat CQC, pokročilé kurzy zbraní, pozemní navigace, demolice, boj zblízka, lékařství, taktiky malých jednotek atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z hlavních částí SQT je 4 týdny dlouhý výcvik v extrémně chladných oblastech základny Kodiak na Aljašce. Zde se studenti seznamují s taktikami boje na sněhu, přežití v extrémně nízkých teplotách a celkově otužují tělo a mysl pro boj v hlubokých mrazech a sněhu.

 

 

 

 

 

Na závěr SQT před závěrečnou Navy SEAL graduací procházejí adepti celosvětově známým kurzem SERE Survival, Evasion, Resistance and Escape, kterým procházejí všechny jednotky armády určené pro speciální boj. Jde o komplexní zkoušku přežití, odporu a útěkových taktik ze zajetí, dále se kurz věnuje kodexu chování. SERE se rozděluje na 3 úrovně obtížnosti A, B a C. Adepti Navy SEAL procházejí nejtvrdší úrovní C, stejně jako třeba jednotky MARSOC.

 

 

 

 

Po absolvování SERE přichází závěrečná slavnost s graduováním. Tímto okamžikem se z uchazečů stávají plnohodnotní členové SEAL týmů a je jim na hruď slavnostně připnut zlatý odznak SEAL. Po tomto slavnostním aktu jsou již nový členové SEAL rozděleni mezi jednotlivé SEAL Týmy - do jejich nových „domovů“.