SEAL  Troop  Training

 

Po ukončení  SQT jsou nový členové SEALs zařazeni do Troop / rot a Platoon / čet ke svým novým SEAL týmům. Zde proběhne SEAL Troop Training zvaný též „ Work Up „ , který je poslední komplexní fází přípravy operátorů SEALs před operačním nasazením. SEAL TRP Training trvá 18 měsíců a je rozdělen do tří hlavních fází. Po těchto 18-ti měsících již následuje 6 měsíců operačního nasazení, následované službou mimo operační nasazení dlouhou taktéž 6 měsíců zvanou „ Stand Down „. Po završení Stand Down jsou nový operátoři oficiálně považováni za „ hotové “ SEALs.