Naval  Special  Warfare  Preparatory

 
 

                                                                                   

 

Cílem NSW Preparatory je připravit uchazeče jak po fyzické tak i po psychické stránce pro nadcházející hlavní výcvik SEALs - BUD/S. NSW Prep se nachází ve stejném výcvikovém místě jako Bootcamp - Great Lakes. Délka tohoto přípravného kurzu je 4 týdny. Na začátku kurzu uchazeči projdou fyzickým screeningovým testem, na který naváže při závěru kurzu závěrečný náročnější fyzický screeningový test. Je žádoucí, aby se projevil ve výsledku po několika týdenním tréninku jasný progres. Pro ty, kteří neprojdou limity tohoto závěrečného fyzického testu, sen o SEALs končí a jsou následně přeřazeni k jiné pozici v námořnictvu US. Výcvik po celou dobu vedou instruktoři spadající pod Naval Special Warfare Center.

 

 

 

závěrečný  PST  Physical Screening Test

 

·         uplavání  1000 metrů s ploutvemi za 22:30 minut nebo méně

·         kliky za 2 minuty minimum 50

·         přitahování s předním úchopem za 2 minuty  minimum 7

·         sedy lehy za 2 minuty  minimum 60

·         běh na 4 míle (6,4 km) v botách a kalhotách minimum za 24:00 minut nebo méně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSW Preparatory School se věnuje dále těmto odvětvým výcviku

 

Course Curriculum: Physical Training and Mental Prep

 

Fyzická a mentální příprava

·         plavání

·         běh

·         protahování a dech

·         základní podvodní dovednosti

·         kalestenika

 

Studijní příprava

·         SWCC kodex

·         základní hodnoty

·         věda cviku

·         výživa

·         duševní houževnatost

 

 

Vojenská příprava

·         základní vojenský výcvik

·         vázání uzlů

·         osobní inspekce

·         svoboda ve fázích

·         profesní rozvoj

 

 

Course Progression: Assessed By Ability

 

Progrese - posuzování schopností

Kontrola

·         tělesné a lékařské posouzení

·         úvod do kurzu

 

Kondice

·         skupinový tělesný trénink

·         denní výukové instrukce

·         sledování pokroku

 

Výsledky a transfery

·         výstupní standarty

·         výsledkové tabulky

·         odeslání do BCT  Basic Crewman Training – SWCC

 

 

Academic Topics: Empowering You With Confidence

Akademická témata: základy úspěchu a budování sebedůvěry

 

·         základní plavecké techniky

·         principy běhu

·         prevence úrazů

·         odpočinek a zotavení

·         technika skoku

·         posilování

·         vázání uzlů

·         protahování

·         principy budování týmu

·         základy běhu

·         alkohol a jeho účinky

·         výživa

·         doplňky stravy

·         zranění související s hypotermií - podchlazením

·         přehřátí organismu

·         cyklus úspěchu

·         psychická odolnost

·         stanovení cílů

·         vojenské dědictví – lodě, letadla, kodexy zdvořilosti atd.

·         základní lidské hodnoty

·         systém vojenského platu

·         vojenská práva a povinnosti

·         management operačního rizika

·         svoboda politiky

·         sexuální napadení, obtěžování, diskriminace atd.

·         morálka, životní podmínky a rekreace