Vietnam

 
 

 

V únoru roku 1954 došlo k přejmenování všech UDT týmů. UDT-1 byl přeznačen  na UDT-11, UDT-2 na UDT-21, z UDT-3 se stal UDT-12, z UDT-4 se stal UDT-22 a z posledního týmu UDT-5 se stal tým UDT-13.

 

 

Příchod UDT do Vietnamu  

US námořnictvo vstoupilo do vietnamské války v roce 1958, kdy nasadilo UDT tým s malým plavidlem hluboko do vnitrozemí na řeku Mekong, zasahující svým tokem až do Laosu. V roce 1961 začali poradci US Navy cvičit jihovietnamské UDT jednotky. Tito muži byli zařazeni do jednotek zvaných Lien Đoàn Nguoi Nhái LDNN, v překladu "vojáci bojující pod mořem".

 

Lien Đoàn Nguoi Nhái

 

Lien Đoàn Nguoi Nhái

 

 

Pracovní náplň

K hlavním činnostem UDT týmů v Jižním Vietnamu patřilo provádění hydro-snímkování pobřežních vod.  Později muži UDT aktivně se zbraněmi v ruce podporovali obojživelné přepadové skupiny operujících okolo řek. UDT operátoři tvořili posádky říčních hlídkových člunů, také vystupovali na břehy, odstraňovali překážky a ničili nepřátelské bunkry. Tyto oddíly provozovaly svou činnost po celou dobu konfliktu v Jižním Vietnamu od delty Mekongu až na sever Jižního Vietnamu po řeku Cau Do ústící jižně od Da Nang. Při tom i nadále působili muři z UDT jako vojenští poradci cvičící jihovietnamské UDT a speciální jednotky v boji. V roce 1962 bylo sestaveno velení pro speciální operace a poradce Military Assistance Command, Vietnam MACV, do kterých UDT spadalo.

 

výcvik jihovietnamských žabích mužů

 

Během války ve Vietnamu UDT týmy používaly podvodní miniponorky Swimmer Delivery Vehicle SDV, se kterými podnikali průzkumné a mapovací hydrografické mise. UDT týmy rotovaly ve Vietnamu každých 6 měsíců. V pozdních 60-tých letech při zintenzivňování bojů bylo zapotřebí povolat posily. V roce 1969  byl ke čtyřem do té doby operujícím týmům ve Vietnamu povolán na pomoc poslední nenasazený tým UDT-13. Během druhého turnusu v roce 1970 byl ale UDT-13 opět odvolán.

 

 

UDT žabí muži - Vietnam

 

 

SEALs poprvé po boku UDTs 

V březnu 1962  byli do Vietnamu nasazeni operátoři nově vytvořených jednotek SEAL One a SEAL Two.  Jejich prvním úkolem bylo školení jihovietnamského komanda ve stejných metodách boje, ve kterých byli vyškoleni oni sami.

 

UDT-13 ve Vietnamu

 

Rozdíly ve výcviku UDT a SEALs se odrážely v jejich misích. SEALs měli čety o 12-14 mužích a aktivně vyhledávali Vietkong VC a severovietnamskou armádu NVA v bažinách, rýžových polích a džunglích Vietnamu. UDT v čety měly 22 mužů a prováděly prvotně hydrografické průzkumy před nastávajícími nebo předpokládanými obojživelnými přistáními konvenčních sil. Většina z průzkumů UDT proběhla bez odporu nepřítele a většinou se pohybovali kolem Jihočínského moře. Žádný z mužů bojujících v UDT během války ve Vietnamu se nikdy v budoucnu neoznačil za SEAL a měl k tomu velmi pádný důvod. SEAL Team One se zhruba stejným počtem mužů jako UDT-12, měl během války ve Vietnamu ztrátu 34 zabitých operátorů, oproti tomu UDT-12 měl za stejnou dobu zabitého pouze jediného muže. Rozdíl v úmrtnosti v boji mezi jednotkou SEAL a UDT tedy činil 34: 1. Členové UDT týmů měli kód zařazení odbornosti s označením 5321 a operátoři SEAL jednotek oproti tomu kód 5326. Bývalý člen UDT sloužící nově ve Vietnamu v SEAL, musel v SEAL Teamu sloužit po dobu nejméně šesti měsíců, než se jeho zařazení a kód kvalifikace změnil z kódu 5321 na 5326.

 

UDT na své mateřské lodi

 

 

Nová struktura kombinovaných jednotek US Navy

V listopadu 1963 byla kompletně přeorganizována struktura kombinovaných jednotek US Navy. Byly vytvořeny 2 hlavní štáby velení s názvem NOSG  Naval Operations Support Group – Pacific a  Naval Operations Support Group – Atlantic. Tyto nové NOSGs byly předchůdci dnešních Naval Special Warfare Groups.  Naval Operation Support Group – Pacific se začal označovat  NAVAL SPECIAL WARFARE GROUP – 1.

 

Naval Special Warfare Group – 1

 

·         SEAL Team-1 (čety SEAL-1 byly rozmístěny po celém Vietnamu)

·         Underwater Demolition Teams – UDT-11, UDT-12, UDT-13 (UDT byly rozmístěny po celém Vietnamu)

·         Boat Support Unit-1

·         Beach Jumper Unit-1

 

 

Detachments Under Boat Support Unit-1 Command

 

 

MOBILE SUPPORT TEAMS / SEAL Support Teams - 1, 2, 3 (MST-1, MST-2, MST-3)

Při nasazení v Jižním Vietnamu tyto bojové jednotky byly administrativně řízeny Naval Support Activity buď v Da Nang (MST-1) nebo v Saigonu (MST-2, MST-3).

 

Naval Support Activity

 

·         Mobile Support Team – 1

·         Mobile Support Team – 2

·         Mobile Support Team – 3

 

Výše uvedené informace se vztahují na NSWG-1  západní pobřeží - Coronado, Kalifornie.

 

 

 

patrola rychlého člunu PCF-38 na řece Cai Ngay - 1970

 

 

 

Naval Operation Support Group – Atlantic se začal označovat  NAVAL SPECIAL WARFARE GROUP – 2

 

Naval Special Warfare Group – 2

 

·         SEAL Team-2 (čety SEAL-2 byly rozmístěny po celém Vietnamu)

·         Underwater Demolition Team – UDT-21, UDT-22

·         Boat Support Unit – 2

·         Beach Jumper Unit – 2

 

Z východního pobřeží - Little Creek, Virginia nebyly ve Vietnamu aktivní žádné jednotky Boat Support Unit.

 

vybavení členů UDT ve Vietnamu

 

Ačkoli měli jednotky UDT hlavní základnu na Filipínách v oblasti Subic a jejich hlavní užití bylo na palubách námořních lodí jako součást obojživelných útočných skupin Amphibious Readiness Group ARG, UDT týmy byly také posílány jako malé jednotky působící ze základny Da Nang a námořní základny na poloostrově Ca Mau nazývané Sea Float a později Solid Anchor. Tato základna byla nedaleko ústí řeky Cua Long River u lesa Nam Can Forest ve velmi nebezpečné oblasti. Těchto několik málo žábích mužů z UDT, kteří byli dočasně umístěných ve Vietnamu, měli primární úkol vyhazovat do povětří opuštěné nepřátelské bunkry a další opevnění Vietkongu a NVA. Počtem mnohem větší armádní a námořní síly zajistili prostor a poté muži UDT dělali svou demoliční práci.

 

UDT-12 ve Vietnamu

 

Při dvou takových operacích se nicméně členové UDT-12 setkali tváří v tvář se členy VC a zareagovali s ohromující odvahou. Při první dne 21. ledna 1970 vedl útok velitel zdravotníků Donel Kinnard, který své muže zachránil z napadení jednotky členy VC. Sám zabil nepřátelského důstojníka v boji muže proti muži, za což poté obdržel vyznamenání Navy Cross. Při druhé operaci o týden později byli UDT napadeni nepřátelskou skupinou VC a lodník Guy Stone zabil několik jejich členů, za což i on obdržel vyznamenání Navy Cross.

 

UDT-12 - rok 1974