Studená  válka

 

Po ukončení konfliktu ve Vietnamu se vrátily všechny týmy UDT na své základny Coronado  a Little Creek. Zde se týmy UDT stále více svým výcvikem přibližovaly jednotkám SEAL, které mimo vodní pole působnosti pilovaly k dokonalosti také seskoky padákem, boj ve vnitrozemí, speciální techniky přežití a tak dále. Jednotky UDT se soustředily v období konce 70-tých a počátkem 80-tých let na obranu země proti hrozbám komunistických režimů v čele se Sovětským svazem.

 

Vzhledem k tomu, že se činnosti těchto dvou skupin týmů prakticky začaly prolínat, rozhodlo velení US Navy o sloučení týmů SEAL s týmy UDT. V lednu 1983 tak zaniká éra UDT, která sahá až do druhé světové války. Osazenstvo UDT se rozdělilo do starých i nově vytvořených SEAL týmů, které od tohoto okamžiku zcela nahradily UDT jednotky, které byly zrušeny.

 

 

Převod   týmů  UDT  na  SEAL  a  SDV  týmy  –  leden   až  květen  1983

 

UDT-11   -  SEAL  Team  5  -  Coronado, California

UDT-21   -  SEAL  Team  4  -  Little Creek, Virginia

UDT-12   -  SDV  Team  1  ( SEAL Delivery Vehicle )  -  Pearl Harbor, Hawaii

UDT-22   -  SDV  Team  2  ( SEAL Delivery Vehicle )  -  Little Creek, Virginia

nově založený tým  - SEAL  Team  3  -  Coronado, California

 

 

 

tréning v NAB Coronado, rok 1980