Korea

 
 

 

První UDT operace v Koreji

Korejská válka, která začala 25. června 1950, se stala pro jednotky UDT klíčovou, jelikož zde jasně prokázaly svou univerzálnost a přizpůsobivost. Když válka vypukla, nacházel se jeden 10-ti členný UDT tým pod vedením Lt George Atchesona v Japonsku, kde prováděli nácviky průzkumů pláží spolu s pomocným personálem námořní pěchoty. Tato skupina byla okamžitě po vypuknutí války odeslána do Koreje.V noci z 5. srpna muži z UDT infiltrovali na nafukovacím člunu z lodi USS Diachenko APD-123, aby provedli demoliční útok na železniční koleje, most a tunel blízko Yosu. LT Atcheson a BM3 Warren Foley plavali po způsobu Skautů 200 metrů tiše před lodí. Po průzkumu pobřeží signalizovali zbývajícím členům týmu, že je bezpečné  vystoupit na břeh s připravenými výbušninami. V tom okamžiku z tunelu vyjela drezína s 10 severokorejskými vojáky, kteří okamžitě zahájili na členy UDT palbu. Foley byl zasažen a padl přes hráz. Atcheson mezi nepřátele hodil několik ručních granátů, které severní korejce rozptýlilo a poskytlo dostatečný čas mužům z UDT pro rychlý návrat na mateřskou loď Diachenko. Foley, který měl otevřené rány na stehnech i rukách, byl první US Navy obětí korejské války. Po měsíci léčení se Foley připojil zpět ke své jednotce.

 

 

 

 

 

 

Nové druhy misí pro UDT týmy v Koreji

V průběhu srpna začali přicházet další UDT týmy a ty pokračovaly v tomto novém způsobu nočních pobřežních demoličních nájezdů na železniční tunely a mosty. Podle slov důstojníka UDT poručíka Teda Fieldinga, byli muži připraveni na práci, kterou nikdo jiný nebyl schopen udělat, nebo jí udělat nechtěl. Ted Fielding získal za službu v Koreji vyznamenání Silver Star a později byl povýšen do hodnosti kapitána. V bojové zóně se často nacházeli dvě UDT čety po cca 30-ti mužích, pro které byly vyčleněny konkrétní lodě Amphibious Personal Destroyer APD po dobu šesti až osmi týdnů. V závislosti na počasí a nepřátelské činnosti UDT čety obvykle provedly mezi 10 a 20 demoličními nebo plážovými průzkumnými misemi. Navíc jednotlivý členové UDT byli často mimo tým a plnili dočasnou službu s ostatními vojenskými nebo CIA jednotkami obvykle poradenské a školicí činnosti. Mezi tyto činnosti také patřilo založení malých týmů na ostrovech v blízkosti severokorejského pobřeží, kde organizovali pomoc OSN při záchranách sestřelených letců.

 

 

 

 

UDT zbraně a výbušniny

UDT muži za nepřátelskými liniemi měli obvykle u sebe pouze samopaly, pistole a nože. Tyto nejlépe splňovaly účel pro kontaktní mise. Muži pro svou demoliční práci používali různé prostředky, ale standardně šlo o balení plastické trhaviny C-3 v 10-ti kilových balení.

 

 

Inchon - podpora operace Chromite

Dne 15.září 1950 se muži z týmů UDT muži zásadně zapojili do operace Chromite. Šlo o obojživelné invazní přistání na pobřeží Inchonu, které vyústilo v rozhodující vítězství a strategický obrat ve prospěch spojenců OSN. Muži z UDT-1 a UDT-3 byli předvojem vyloďovacích plavidel, prováděli průzkum pláží, označovali vhodné body přistání a vyhledávali nástražné hladinové miny.

 

Inchon

 

 

První použití Aqua-Lungu v bojovém potápění UDT - přístav Wonsan

V říjnu 1950 se UDT týmy podílely na odminovacích operacích a podpoře námořní pěchoty v přístavu Wonsan. Dvě americké minolovky USS Pirate AM-275 a USS Pledge AM-277 byly při vyhledávání podvodních min potopeny, přičemž tým UDT zachránil přes 25 námořníků. Další den vedl UDT důstojník William Giannotti první americkou UDT bojovou misi potápěčů pomocí dýchacího přístroje Aqua-Lung. Potápěč vyhledal v utajení potopenou loď USS Pledge, helmou označil na hladině místo a tím připravil pozici pro pozdější povrchovou demolici kvůli zničení utajovaných kódů nacházejících se na palubě potopené americké lodi.

 

 

 

 

Zničení přístavních zařízení v Hungnam

Na Štědrý den 24. prosince 1950 osm mužů z UDT-3 zničilo nábřeží a přístavní zařízení v Hungnamu. Připravili více než 20 tun výbušnin při několikahodinové práci v pro tělo nebezpečné chladné vodě a pod stálou hrozbou zásahu nepřátelským odstřelovačem. Jejich loď podpory USS Begore APD-127 musela při tom odrážet svými děly čínské útoky. Tato demoliční operace vyústila v největší jednorázový výbuch během korejské války a největší nejaderný výbuch od druhé světové války.

 

 

Operace Fishnet -  poslední velká operace před uzavřením příměří

V září 1952 se UDT tým účastnil operace Fishnet, jejímž cílem bylo snížení severokorejských dodávek potravin tím, že se budou ničit jejich rybářské sítě. Operace vážně poškodila rybářské výlovy Severokorejských rybářů. Ryby byly pro zdejší ekonomiku stejně důležité jako rýže. Toto byla poslední rozsáhlá UDT operace v korejské válce. Příměřím uzavřeném dne 27. července 1953 skončily boje.

 

 

Změna operační doktríny Navy UDT

Korejská válka podstatně změnila doktrínu nasazení UDT. Zásadním způsobem se rozšířily schopnosti operačního rozsahu a schopností při plnění mise. Kromě do té doby tradičních rolí při obojživelném průzkumu a čištění pobřeží od překážek, byl operační rozsah jednotek UDT rozšířen o skryté pronikání do vnitrozemí od moře, provádění útoků na nepřátelské lodě, přístavy a přístavní zařízení, vyhledávání a zneškodňování min na volném moři, shromažďování zpravodajských informací a krytí stažení spojeneckých sil. V raných fázích války byla do 6-ti měsíců od začátku konfliktu plně nasazena polovina všech UDT týmů. Námořnictvo nevědělo, jakým směrem se tato nová válka může vyvíjet nebo jak dlouho může trvat. Do války byly nasazeny všechny UDT týmy určené pro  Pacifik. Při plném nasazení  UDT-1 a UDT-3 v raném stadiu korejské války a jejich plném vytížení, byl v září 1951 vytvořen nový tým UDT-5, který měl poskytnout pomoc v boji týmům UDT-1 a UDT-3. Týmy Atlantické flotily UDT-2 a UDT-4 nebyly nikdy do bojů v Koreji zapojeny. Tyto týmy se sídlem v Little Creek ve Virginii byly zapojeny do experimentálních programů zahrnujících rozvoj přístrojů Aqua-Lung, připojovací a odpojovací ponorkové operace, potápění z ponorek, potápění v chladných vodách, parašutistický výcvik, vývoj a testování miniaturních a bojových ponorek.

 

 

Práce jako obvykle

Bez ohledu na úspěch UDT jednotek v Koreji, který si US Navy jasně uvědomovalo, nebylo poválečné námořnictvo v reakci na realitu studené války ochotno změnit stav a status UDT. Podle vrchních velitelů byl kontext profilu misí dostačující. Tento názor se nezměnil až do zřízení zcela nových nekonvenčních jednotek SEAL Team ONE a SEAL Team TWO v lednu roku 1962.

 

UDT 12 - rok 1954