zrození  SEALs

 
 
 
 

V březnu 1961 doporučil velitel námořních operací Arleigh Burke, aby byly vytvořeny pro boje ve Vietnamu proti partyzánské jednotky. Tyto jednotky měly být schopny operovat na moři, ve vzduchu i na zemi. To byl první a směrodatný požadavek na zformování budoucích Navy SEAL - SEa, Air and Land týmů. Prezident John F. Kennedy, vědom si situace v jihovýchodní Asii, uznal potřebu nekonvenčního válčení a speciálních operací jako opatření proti partyzánské válce vedené členy Vietkongu. Ve svém projevu v kongresu dne 25. května 1961 promluvil Kennedy o své hluboké úctě k americkým speciálním jednotkám Army Special Forces - Green Berets. Zatímco hlavní pozornost projevu prezidenta u obyvatelstva byla věnována jeho oznámení o americkém vládním plánu vyslat člověka na Měsíc, ve stejném projevu mimo jiné také oznámil svůj záměr vynaložit více než 100 milionů dolarů na posílení amerických speciálních sil a rozšíření americké schopnosti v nekonvenčním válčení. Někteří lidé se mylně domnívají, že prezident Kennedy přišel s nápadem vytvoření SEALs jako jednotky zcela nového druhu boje. Jeho oznámení vzniku SEALs bylo ale ve skutečnosti jen formální uznání procesu vytvoření nových jednotek nekonvenčního námořního válčení, který byl započat již před deseti lety a vyvíjel se u jednotek UDT už od dob korejské války.

 

 

prezident Kennedy při osobní prohlídce SEAL Team 2

duben 1962

 

 

 

SEAL Team 2 v prvotním obsazení - Little Creek 1962

 

 

První dva týmy SEAL byly vytvořeny v lednu 1962 a jejich základny byly umístěny na obou amerických pobřežích po boku jednotek UDT. SEAL Team 1 byl umístěn na západní pobřeží na námořní obojživelnou základnu NAB Coronado v San Diegu v Kalifornii a SEAL Team 2 byl umístěn na východní pobřeží do NAB Little Creek ve Virginii. Úkolem SEALs bylo vést partyzánskou válku a tajné operace v mořském a říčním prostředí. Muži z nově vzniklých SEAL týmů byli vyškoleni v netradičních oblastech boje jako je kontaktní boj muže proti muži, seskoky s padáky z vysokých výšek, demoličních činnostech, podvodních SCUBA operacích, cizích jazycích a tak dále. SEALs se účastnili také UDT výcviku a strávili nějaký čas v jednotkách UDT. Před nástupem k výcviku SEAL podstoupili muži školení SBI - SEAL Basic Indoctrination v kempu Kerry v Cuymaca Mountains. Po tréninku v SBI byli přiřazeni k četě SEAL  a zde následovalo další školení a výcvik. Všichni nový členové SEAL přišli ze svých mateřských podvodních demoličních týmů UDT, které již získaly rozsáhlé zkušenosti v oblasti válčení komanda v Koreji.  Nicméně i po vytvoření SEALs byly ve vietnamské válce samotné UDT týmy stále nezbytné pro podporu obojživelných sil.

 

typické maskování obličeje operátora SEAL, díky němuž se členům

SEALs ve Vietnamu začlo říkat " Green Faces "

 

První bojová mise nové jednotky SEAL byla podle prvotního člena SEAL Team 2 Roye Boehma namířena proti komunistické Kubě. Jednalo se o vysazení operátorů z ponorek a provádění průzkumu pláže před v té době připravovanou americkou obojživelnou invazí na Kubu. Při jednom takovém výsadku Boehm a další SEAL operátoři propašovali agenta CIA na kubánský břeh, kde fotili sovětské jaderné střely, které byly krátkodobě vyloženy v přístavišti.

 

SEAL Team 1, Vietnam 1962

 

Velitelství pacifické oblasti klasifikovalo na začátku roku 1962 Vietnam jako nutné pole působnosti pro americké nekonvenční síly. Muži z UDT v této době již v oblasti prováděli hydrografické průzkumy. Spolu s dalšímy odvětvími americké armády tudíž bylo vytvořeno společné velení speciálních nekonvečních sil MACV Military Assistance Command Vietnam, pod jejichž velení SEALs spadaly. V březnu 1962 byli SEALs poprvé nasazeni do Jižního Vietnamu jako poradci pro účely výcviku komand  ARVN.

 

SEAL Team 2, Vietnam 1962

 

Na počátku roku 1963 začala Ústřední zpravodajská služba CIA úzce spolupracovat s jednotkami SEALs při utajených operacích během  programu Phoenix, který měl za cíl vyhledat, identifikovat a zajistit nebo usmrtit klíčové osoby Vietkongu či NVA. Jednotky SEALs byly původně rozmístěny v okolí Da Nang, kde cvičily jihovietnamská komanda v bojovém potápění, demolicích a partyzánských stylech vedení boje. Jak válka pokračovala, SEALs byli umístěni v Rung Sat Special Zone – v deltě řeky Sông Nhà Bè jižně od Saigonu / Hồ Chí Minh, kde měli narušovat nepřátelské zásobovací cesty a dále plnit říční i vnitrozemské bojové mise v deltě řeky Mekong.