struktura  týmu  SEAL

 
 
 

SEAL  Team

SEAL tým se skládá z velitelské roty  - Staff  Headquarters  element  a dále  ze 4 Troops /Task Units a každá Troop ze 2 Platoons a spolu s podpůrným personálem činí dohromady cca 300 zaměstanců.

Každý tým SEAL je řízen velitelem s hodností O-5 Commander

Ten má pod sebou podřízené :     E-9 Command Master Chief Petty Officer

                                                  E-9 Senior Enlisted Advisor       

                                                  Chief Executive Officer

 

 

 

 

 

SEAL  Team  5,  Coronado

 

 

SEAL  Troop  /  Task  Unit  

SEAL  Troop  /  Task Unit ( rota ) se skládá ze dvou čet (Platoon) - ze 40-ti mužů a v každé rotě  jsou zastoupeny tyto pozice:

 

 1. Troop  Commander   O-4

 2. Troop Senior Chief    E-8

 3. Operations Officer nebo též nazývaný Targeting Officer   O-2 nebo O-3

 4. Chief Petty Officer nebo též nazývaný Targeting / Operations Leading Officer   E-6 až E-8

 

Troops / roty  

 

Troop 1

Troop 2

Troop 3

Troop 4

 

Každý SEAL Troop je tvořen jednotlivci, kteří mají kromě všeobecných znalostí SEAL dále specializované dovednosti jako např. :

1. Snipers

2. Maritime Engineering

3. Corpsman

4. Air Support

5. Heavy Weapons Specialist

6. Diver

7. Navigator

8. Interrogator

9. Explosives Expert

10. Air Operations Experts

… a další

 

 

SEAL  Platoon

Platoon ( četa ) je hlavním bojujícím prvkem týmu SEAL. Četa SEAL má 16 operátorů  nižších hodností E-6 až E-4 a 2 důstojníky. Tradičně bojují SEALs v menších jednotkách, ale jsou i případy ve válce proti terorismu, kdy operace probíhá na úrovni celé čety a v některých případech i 2 nebo více čet.

v  SEAL Platoon jsou zastoupeny tyto pozice:

 

 1. Officer in Charge   O-3

 2. Assistant Officer in Charge   O-2

 3. Platoon Chief   E-7

 4. Leading Petty Officer   E-6

 

Platoons / čety 

 

Alpha  Platoon

Bravo  Platoon

Charlie  Platoon

Delta  Platoon

Echo  Platoon

Foxtrot  Platoon

Golf  Platoon

Hotel  Platoon

 

 

 

 

Call Sign - volací znak

Standartně jsou v rámci každé čety operátoři očíslováni v rámci hierarchie postavení v četě. Služebně nejstarší a nejzkušenější operátor - lídr týmu, má obvykle číslo 1 a služebně nejmladší člen čety - nováček, má např. číslo 14.  Před číslem je ještě kódové písmeno čety. Takto vypadá standart, ale očíslování se může v jednotlivých případech řídit utajenými procesy.

 

 

 

 

 

SEAL  Platoon,  ST-4, Grenada

 

 


SEAL  Squad

Squad ( družstvo ) – 8 operátorů, tvoří kompletní osádku jedné lodi RHIB, MK V nebo SOC-R

 

 

rozdělení 2 Squads v rámci SEAL Platoon

 

 

Point Man - hrotový operátor

AW - Aviation Warfare System Operator / operátor pro vzdušnou podporu

COMM - komunikace

CDR - Commander / velitel

ASST CDR - asistent CDR

MED - Medic / zdravotník

LPO - Leading Petty Officer / vedoucí důstojník

Chief - předák

Rear Security - týlové zabezpečení

Breacher - zabezpečení prostupu dveří

 

 

 

SEAL  Squad

 

 

 

SEAL  Fire Team

Fire Team – 4 operátoři

 

SEAL  Fire  Team

 

 

 

SEAL  Sniper / Reconnaissance

2 operátoři

SEAL Sniper / Recon, Swim  Pair

 

***

 

 

 

US NAVY Ranks